Kalau Besar Jebol

Suatu pagi ada orang madura sedang berjualan telur dengan nada kas maduranya.
Penjual telur : "Yo..ayo deeek li...beli teluurku ta iye, teluur ayam kampung pa teluur ayam lehor. yang teng..ganteng yang tik...cantik pilih teluur di jamiin halaal deek."
Ada pembeli datang sambil milih telur dia berkata
pembeli : "Lho pak telurnya koq kecil-kecil"
serentak penjual tadi ngomong
"Lho mas yang teng...ganteng ini koooq neh..aneh, ya terang aja kecil deek kaloo gedhe sil** pitik'e jeboool deek"

Sent by: Tom_ple'x:s10 posted on 19 February 2003