B.G.ku + B.G.mu = 5 B.G.

Seorang pemuda yang mempunyai tiga buah Biji ( B.G ) dialat vitalnya merasa sombong setiap orang yang ditemuinya langsung di tegur.
pemuda : eh.. bung B.G.ku + B.G.mu = 5 B.G.
bung 1 : Wah ...punyamu 3 yah.., hebat.
Pemuda itu jalan kembali. kemudian
pemuda : eh.. bung B.G.ku + B.G.mu = 5 B.G.
bung 2 : Wah ...punyamu 3 yah.., hebat.
Pemuda itu jalan kembali.kemudian
pemuda : eh.. bung B.G.ku + B.G.mu = 5 B.G.
bung 3 : Wah ..kasihan sekali. punyamu cuma 1 yah.

Sent by: Andy posted on 01 December 2002