Pekerjaan ayahnya

Seorang guru TK sedang berkenalan dengan murid-murid barunya. Ia bertanya kepada seorang anak.
" Joko, apakah pekerjaan ayahmu ? "
"Apa saja yang disuruh ibu. "

Sent by: Paijo posted on 09 November 2002