Belajar berhenti merokok

"Bolehkah saya minta rokokmu sebatang?" tanya John pada George.
"Lho, saya sangka anda sudah berhenti merokok. Anda khan sudah tahu
bahwa merokok itu merusak tubuh!" kata George.
"Saya memang sedang dalam proses berhenti merokok. Dan sekarang saya sedang dalam taraf pertama."
"Apa tahap pertama itu?"
"Berhenti membeli rokok!"

Sent by: eKetawa posted on 03 November 2002