Tidak akan dihukum

Murid : "Pak, apakah orang boleh dihukum untuk sesuatu yang belum diperbuatnya?"

Guru : "Oh, tentu saja tidak. Orang hanya boleh dihukum untuk perbuatan yang telah dilakukannya."

Murid: "Syukurlah, Pak. Saya belum membuat PR."

Sent by: eKetawa posted on 06 October 2002