Tidak akan dihukum

Murid : Pak, apakah orang boleh dihukum untuk sesuatu yang belum
diperbuatnya ?
Guru : Oh, tentu saja tidak. Orang hanya boleh dihukum untuk perbuatan
yang telah dilakukannya.
Murid: Syukurlah, Pak. Saya belum membuat PR.

Sent by: eKetawa posted on 06 October 2002